ஆண்டொன்று போனால் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 01, 2023

Movie Name
Policekaran Magal (1962) (போலீஸ்காரன் மகள்)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1962
Singers
P. B. Srinivas, S. Janaki
Lyrics
Kannadasan
ஆண்டொன்று போனால்  வயதொன்று போகும்
அதற்கு முன்னாலே  வா வா வா வா
அழகுடன் இளமை  தொடர்ந்து வராது
இருக்கின்ற போதே வா வா வா
ஆண்டொன்று போனால்  வயதொன்று போகும்
அதற்கு முன்னாலே  வா வா வா வா

வாலிபம் என்பது தோட்டம்
வண்ண மலர்களின் கூட்டம்
வாடிய பின்னே மலராது
கண்களில் பொங்கும் வெள்ளம்
கலகலவென்னும் உள்ளம்
அடங்கிய பின்னே ஆடாது
ஆண்டொன்று போனால்  வயதொன்று போகும்
அதற்கு முன்னாலே  வா வா வா வா
அழகுடன் இளமை  தொடர்ந்து வராது
இருக்கின்ற போதே வா வா வா

என்னென்ன இன்பம் எங்கெங்கு உண்டோ
அங்கங்கு செல்வோம் வா வா வா
இரவென்ற ஊரில் உறவென்ற தேரில்
துயில் கொண்டு வாழ்வோம் வா வா வா
ஆண்டொன்று போனால்  வயதொன்று போகும்
அதற்கு முன்னாலே  வா வா வா வா
அழகுடன் இளமை  தொடர்ந்து வராது
இருக்கின்ற போதே வா வா வா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.