நிலவுக்கு என்மேல் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Policekaran Magal (1962) (போலீஸ்காரன் மகள்)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1962
Singers
P. B. Srinivas
Lyrics
Kannadasan
(இசை)
நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் நெருப்பாய் எரிகிறது
இந்த மலருக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் முள்ளாய் மாறியது
நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் நெருப்பாய் எரிகிறது
இந்த மலருக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் முள்ளாய் மாறியது
கனிமொழிக்கென்மேல் என்னடி கோபம் கனலாய் காய்கிறது
உந்தன் கண்களுக்கென்மேல் என்னடி கோபம் கணையாய் பாய்கிறது
நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் நெருப்பாய் எரிகிறது
இந்த மலருக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் முள்ளாய் மாறியது
(இசை)

குலுங்கும் முந்தானை சிரிக்கும் அத்தானை விரட்டுவதேனடியோ
குலுங்கும் முந்தானை சிரிக்கும் அத்தானை விரட்டுவதேனடியோ
உந்தன் கொடியிடை இன்று படை கொண்டு வந்து கொல்வதும் ஏனடியோ
திருமண நாளில் மணவறை மீது இருப்பவன் நான் தானே
என்னை ஒருமுறை பார்த்து ஓரக்கண்ணாலே சிரிப்பவள் நீதானே
BitMusic
நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் நெருப்பாய் எரிகிறது
இந்த மலருக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் முள்ளாய் மாறியது
(இசை)

சித்திரை நிலவே அத்தையின் மகளே சென்றதை மறந்துவிடு ஆ…
சித்திரை நிலவே அத்தையின் மகளே சென்றதை மறந்துவிடு
உந்தன் பக்தியில் திளைக்கும் அத்தான் எனக்கு பார்வையை திறந்துவிடு
உந்தன் பக்தியில் திளைக்கும் அத்தான் எனக்கு பார்வையை திறந்துவிடு
BitMusic
நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் நெருப்பாய் எரிகிறது
இந்த மலருக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் முள்ளாய் மாறியது
BitMusic
முள்ளாய் மாறியது

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.