கொஞ்ச நேரம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Chandramukhi (2005) (சந்திரமுகி)
Music
Vidyasagar
Year
2005
Singers
Asha Bhosle, Madhu Balakrishnan
Lyrics
Yugabharathi
(இசை)

பெண்:
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம்
கொஞ்சிப் பேசக் கூடாதா?
அந்த நேரம் அந்தி நேரம்
அன்புத் தூறல் போடாதா?

கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம்
கொஞ்சிப் பேசக் கூடாதா?
அந்த நேரம் அந்தி நேரம்
அன்புத் தூறல் போடாதா?

ஆண்:
கொஞ்சும் நேரம் கொஞ்சும் நேரம்
எல்லை மீறக் கூடாதா? ஆ ஆ
இந்த நேரம் இன்ப நேரம்
இன்னும் கொஞ்சம் நீளாதா? ஆ

பெண்:
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம்
கொஞ்சிப் பேசக் கூடாதா?
அந்த நேரம் அந்தி நேரம்
அன்புத் தூறல் போடாதா?
(இசை)

பெண்: கண்ணு ஓரழகு கையி நூறழகு
பொன்னால் பூமி அழகே
ஆண்: உன்னில் நானழகு என்னில் நீயழகு
நம்மால் யாவும் அழகே
பெண்: ஓ கண்ணதாசன் பாடல்வரி போல
கொண்ட காதல் வாழும் நிலையாக
ஆண்: கம்பன் பாடிப் போன தமிழ்ப் போல
எந்த நாளும் வேகம் நலமாக
பெண்: மழை  நீயாக வெயில் நானாக
வெள்ளாமை இனி ஆ... ஆ... ஆ...

ஆண்:
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம்
கொஞ்சிப் பேசக் கூடாதா?
அந்த நேரம் அந்தி நேரம்
அன்புத் தூறல் போடாதா?
(இசை)

ஆண்: கொக்கிப் போடும் விழி
கொத்திப் போகும் இதழ் நித்தம் கோலமிடுமா?
பெண்: மக்கள் யாவரையும் அன்பில் ஆளுகிற
உன்னைப் போல வருமா?
ஆண்: வெளி வேஷம் போடத் தெரியாமல்
எனதாசை கூட தடுமாறும்
பெண்: ஹ்ஹும் பல கோடி பேரின் அபிமானம்
உனக்காக ஏங்கும் எதிர்காலம்
ஆண்:நீ என் நாடு நான் உன்னோடு மெய் தானே இது ஆ... ஆ... ஆ...

பெண்:
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம்
கொஞ்சிப் பேசக் கூடாதா?
அந்த நேரம் அந்தி நேரம்
அன்புத் தூறல் போடாதா?

ஆண்:
கொஞ்சும் நேரம் கொஞ்சும் நேரம்
எல்லை மீறக் கூடாதா?
பெண்:
இந்த நேரம் இன்ப நேரம்
இன்னும் கொஞ்சம் நீளாதா? ஆ ...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.