சிவகாமி நெனப்பினிலே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 21, 2023

Movie Name
Kili Petchu Ketkavaa (1993) (கிளி பேச்சு கேட்கவா)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1993
Singers
S. Janaki, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vaali
ஆண் : சிவகாமி நெனப்பினிலே பாடம் சொல்ல
மறந்து விட்டேன் (இசை)
சிவகாமி நெனப்பினிலே பாடம் சொல்ல
மறந்து விட்டேன்

பெண் : அடியாத்தி வாத்தியாரு பாடம் சொல்ல
மறந்ததென்ன

ஆண் : முக்கனியே சர்க்கரையே
ஒத்தையிலே நிக்குறியே

பெண் : வந்து ஒட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ
என்னை கட்டிக்கோ கட்டிக்கோ கட்டிக்கோ

ஆண் : சிவகாமி நெனப்பினிலே பாடம் சொல்ல
மறந்து விட்டேன்

பெண் : அடியாத்தி வாத்தியாரு பாடம் சொல்ல
மறந்ததென்ன

***

ஆண் : ஆலமரக்கிளி அன்னாடம் என்னோடு
பேசுமா இல்லை ஏசுமா
ஆத்தங்கரையினில் அத்தானும் முத்தாடக்
கூடுமா விட்டு ஓடுமா

பெண் : கோலக்கிளிப் பேச்ச கட்டாயம் தட்டாம
கேட்கவா என்னைப் பார்க்கவா
காலம் கடத்தாமல் கையோடு கையாக
சேர்க்கவா மையல் தீர்க்கவா

ஆண் : போதும் இது போதும் இந்த பிறவியில்
வேறொன்றும் வேண்டாமே

பெண் : மோதும் அலை மோதும் நெஞ்சக் கடலில்
ஆசைகள் ஓயாம

ஆண் : வந்து ஒட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ
என்னை கட்டிக்கோ கட்டிக்கோ கட்டிக்கோ

பெண் : அடியாத்தி வாத்தியாரு பாடம் சொல்ல
மறந்ததென்ன

ஆண் : சிவகாமி நெனப்பினிலே பாடம் சொல்ல
மறந்து விட்டேன்

பெண் : எம்மனச ஒட்டுறியே மம்முட்டிப் போல் வெட்டுறியே

ஆண் : வந்து ஒட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ
என்னை கட்டிக்கோ கட்டிக்கோ கட்டிக்கோ

***

பெண் : காதல் கடுதாசி கண்ணால இந்நேரம்
போட்டது வந்து சேர்ந்தது
கூடிக் கலந்திட கும்மாளம் இப்போது
தோணுது பொண்ணு நாணுது

ஆண் : தேனும் திணை மாவும் தின்னாம நின்னாலே
தாங்குமா பசி நீங்குமா
தேடக் கிடைக்காத பொன்னாரம் என் கையில்
சேருமா சுகம் மீறுமா

பெண் : பேசி வலை வீசி
இந்த மனசுல போதைய ஏத்தாதே

ஆண் : ராசி நல்ல ராசி நம்ம பொருத்தத்தை
நீ என்றும் மாத்தாதே

பெண் : இப்ப என்னவோ என்னவோ என்னவோ
என்னைப் பண்ணுதே பண்ணுதே பண்ணுதே

ஆண் : சிவகாமி நெனப்பினிலே பாடம் சொல்ல
மறந்து விட்டேன்

பெண் : அடியாத்தி வாத்தியாரு பாடம் சொல்ல
மறந்ததென்ன
எம்மனச ஒட்டுறியே மம்முட்டிப் போல் வெட்டுறியே

ஆண் : வந்து ஒட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ ஒட்டிக்கோ

பெண் : என்னை கட்டிக்கோ கட்டிக்கோ கட்டிக்கோ

ஆண் : சிவகாமி நெனப்பினிலே பாடம் சொல்ல
மறந்து விட்டேன்

பெண் : அடியாத்தி வாத்தியாரு பாடம் சொல்ல
மறந்ததென்ன

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.