ப்ரியா ப்ரியா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Katta Pomman (1993) (கட்டபொம்மன்)
Music
Deva
Year
1993
Singers
K. S. Chithra, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vaali
பெண்குழு : ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா
ஓ ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா
ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா
ஓ ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா

ஆண் : அடி மாங்கனி பூங்குடமே
புது மாதுளை தேன் சரமே
என் மார்பினில் ஆடிடும் தாமரை பூவே

ஆண் : ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா
ப்ரியா ப்ரியா என் ப்ரியா

***


பெண் : வீரநடை போடும் சேரன் இவன் தானே
விழியாலே காதல் வீணை மீட்ட வருவேனே
ஆண் : வாலிபத்துச் சோலை வாசம் தரும் வேளை
வளையோசை பாடி பாடி ஹ..மயக்குதடி ஆளை


பெண் : இந்த செண்பகப்பூ தோப்புக்குள்ளே பாய் போடு
ஆண் : நான் வம்பளக்கும் போதை கொஞ்சம் வாய் மூடு

பெண் : அந்த அந்தரங்க சொர்க்கத்துக்குள் சொந்தம் ஒன்று நீ தேடு

பெண்குழு : ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா ஆண் : ப்ரியா
பெண்குழு : ஓ ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா பெண் : ப்ரியா
பெண்குழு : ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா ஆண் : ப்ரியா
பெண்குழு : ஓ ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா பெண் : ப்ரியா (இசை)

பெண்குழு : ஆ..ஆ.ஆ.. ஆ..ஆ..ஆ.. ஆ.ஆ.ஆ

***

ஆண் : காதல் எனும் போதை கட்டி விட்ட ராதை
கல்யாண நாளைத் தேடி ஏங்குகிற பாவை


பெண் : வானவெளி மேகம் தேன்மலர்கள் தூவும்
வருங்காலம் வாழ்கவென்று குயிலினங்கள் கூவும்
ஆண் : அந்த அந்தரத்து சந்திரனை பிடிப்போமா

பெண் : நாம் அங்கு ஒரு பள்ளியறை அமைப்போமா

ஆண் : ஒரு பந்தயத்தை வைத்து சுக மந்திரத்தைப் படிப்போமா


பெண் : ப்ரியா ப்ரியா இந்தப் ப்ரியா ஆண் : ம்ம்ம்
ஓ ப்ரியா ப்ரியா உந்தன் ப்ரியா ஆண் : ம்ம்ம்
ப்ரியா ப்ரியா இந்தப் ப்ரியா
ஓ ப்ரியா ப்ரியா உந்தன் ப்ரியா

பெண் : இந்த மாங்கனி பூங்குடமே
புது மாதுளை தேன் சரமே
உந்தன் மார்பினில் ஆடிடும் தாமரை பூ இந்த

பெண்குழு : ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா
ஓ ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா
ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா
ஓ ப்ரியா ப்ரியா ஓ ப்ரியா...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.