தொட்டுட்ட தொட்டுட்ட பாடல் வரிகள்

Movie Name
Aaru (2005) (ஆறு)
Music
Devi Sri Prasad
Year
2005
Singers
Karthik, Sunitha Sarathy
Lyrics
Pa. Vijay
குழு : { தொட்டுட்ட தொட்டுட்ட
என்ன நீ தொட்டுட்ட உன்கிட்ட
மாட்டிகிச்சு என் மனசு சுட்டுட்ட
சுட்டுட்ட கண்ணால சுட்டுட்ட
உன்னால பத்திகிச்சு என் வயசு } (2)

பெண் : ஹே தொட்டுட்ட
தொட்டுட்ட என்ன நீ தொட்டுட்ட
உன்கிட்ட மாட்டிகிச்சு என் மனசு
சுட்டுட்ட சுட்டுட்ட கண்ணால
சுட்டுட்ட உன்னால பத்திகிச்சு
என் வயசு

பெண் : அய்யய்யோ தாங்காதையா
கண்ணு ரெண்டும் தூங்காதையா
என் பேர சொல்ல சொன்னா உன்
பேர சொல்ல சொல்லி தாக பேயா
மாறி போனேனே

பெண் : உன் கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு
சின்ன பொண்ணு இஷ்டம் போல்
நீயும் என்ன இம்சை பண்ணு

ஆண் : ஹே தொட்டுட்டேன்
தொட்டுட்டேன் தெரியாம
தொட்டுட்டேன் தொட்டுட்டு
உள்ளங்கைய நான் சுட்டுட்டேன்
பட்டுட்டேன் பட்டுட்டேன் புரியாம
பட்டுட்டேன் லேசாக பட்டதுக்கே
நான் கெட்டுட்டேன்

பெண் : ஆயிரத்தில் ஒருவனாய்
வந்து அடிமை பெண்ணாய் மாற்றி
விட்டாய் காதலுடன் கற்பையும்
தந்து உயிரை திருடி ஓடி விட்டாய்

ஆண் : வச்சிக்கோ வச்சிக்கோ
உன் உயிர நீயே வச்சிக்கோ யே
தச்சுக்கோ தச்சுக்கோ உன்
திருவாய் மட்டும் தச்சுக்கோ

பெண் : செவ்வாயில் நீயும்
சென்று வாழ்ந்தாலும் அங்கே
வந்து உன் வாய் ஓரம் என்
வாய் தருவேனே

பெண் : உன் கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு
சின்ன பொண்ணு இஷ்டம் போல்
நீயும் என்ன இம்சை பண்ணு

பெண் : ஆயுதங்கள் பேசினால்
புரியும் அழகி பேச்சு புரியலையா
ஊருக்குள்ளே வன்முறைகள்
செய்வாய் உடம்புக்குள்ளே
செய்யலையா

ஆண் : ஹோய் எட்டிபோ
எட்டிபோ இது எக்கு கோட்டை
எட்டிபோ அச்சச்சோ அச்சச்சோ
என் ஆயுள் ரேகை கெட்டுசோ

பெண் : காகிதம் ஆனால்
என்ன கந்தகம் ஆனால்
என்ன கன்னி தீயில் கருகி
போகாதா

ஆண் : என் கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு
சின்ன பொண்ணு பைத்தியம்
ஆயிடுச்சு காதலென்னு ஹை

பெண் : ஹே தொட்டுட்ட
தொட்டுட்ட என்ன நீ
தொட்டுட்ட உன்கிட்ட
மாட்டிகிச்சு என் மனசு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.