அதிசய திருமணம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Paarthale Paravasam (2001) (பார்த்தாலே பரவசம்)
Music
A. R. Rahman
Year
2001
Singers
Sriram Parthasarathy, Sujatha Mohan
Lyrics
Vaali
அதிசய திருமணம் ஆனந்த திருமணம்
அருள்மிகு திருமணமே
அதிசய திருமணம் ஆனந்த திருமணம்
அருள்மிகு திருமணமே
அழக்ய திருமணம் அபூர்வ திருமணம்
அர்த்தமுள்ள திருமணமே

இதுதான் இதுதான் உச்சக் கட்டம்
இனிமேல் இனிமேல் மிச்சக் கட்டம்
இதுதான் இதுதான் உச்சக் கட்டம்
இனிமேல் இனிமேல் மிச்சக் கட்டம்
இனிது இனிது உச்சக் கட்டம்
இனியும் உள்ளது மிச்சக் கட்டம்
இனிது இனிது உச்சக் கட்டம்
இனியும் உள்ளது மிச்சக் கட்டம்
திருமணம் ஒரு தாயக் கட்டம்
தேவர் ஆடும் மாயக் கட்டம்
இளமைக்கு இதுதான் உச்சக் கட்டம்
இனிமேல் அதிர்ஷ்ட மச்சக் கட்டம்

நள்ளிரவு கைதி இனி நீ
நள்ளிரவு கைதி இனி நீ
நள்ளிரவு கைதி இனி நீ
வெள்ளிவரை வெள்ளிவரை இரு நீ
நள்ளிரவு கைதி இனி நீ
நள்ளிரவு கைதி இனி நீ
பள்ளி அறை அய்தி படி நீ
மூனு மொழி மூனு மொழி கவனி
இது தித்திக்கின்ற தேதி
நான் அறிந்த செய்தி
(அதிசய திருமணம்...)

தாக்சயன காமசுத்ரம்
மனமுடித்தவர் கேக்கமற்றம்
கொஞ்சும் கனவனின் வருகை கண்டு
நெஞ்சில் கவலையை பூட்டு
கொஞ்சும் கனவனின் வருகை கண்டு
நெஞ்சில் கவலையை பூட்டு
இன்பம் இரவினில் மட்டும் இல்லை
அன்னும் அருசுவை ஊட்டு

மணவாழ்வில் இடி மழை வந்தால்
இளையவளே நீ
குடை என மாறு
இளமானே தலைவனை வெல்ல
தொற்றிடும் எல்லை
ஜெயிப்பதை விடு
இளமானே தலைவனை வெல்ல
தொற்றிடும் எல்லை
ஜெயிப்பது வீடு
(இதுதான்..)
(நள்ளிரவு..)

புருஷ லட்சணம் சலையலில் காட்டு
மனைவி போடுவாள்
உனக்கென ஊட்டு

கொல்லும் கால்வலி மனைவியை வாட்ட
மெல்ல உதவிடு பிடித்து
சிணுங்கும் மனைவியை சிரித்து வைக்க
சொல்லு ஜோக்குகள் படித்து
தினம்தோறும் மனைவியை பார்த்து
பேரழகியென்று அழள் புகழ் பாடு
தினம்தோறும் மனைவியை பார்த்து
பேரழகியென்று அழள் புகழ் பாடு
தினம்தோறும் மனைவியை பார்த்து
பேரழகியென்று அழள் புகழ் பாடு

குறை தீர்ந்து
நன்மைபயர்க்கும் மேனில் பூமயும்
வாய்மை இடர்த்து
(அதிசய திருமணம்..)

அழகிய திருமணம் அபூர்வ திருமணம்
அர்த்தமுள்ள திருமணமே..

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.