முத்து முத்து மழை பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Mr Romeo (1996) (Mr ரோமியோ)
Music
A. R. Rahman
Year
1996
Singers
Ila Arun, Chorus
Lyrics
Vaali
முத்து முத்து மழை முத்தாடுதே
அதில் ஒரு துளி ஒரு துளி வந்தாடுதே

என் காதில் காதில் மழை காவி பாடுதே
அது காதல் காதல் என்று சுதி சேருதே
என் பருவம் நஞ்சு போனதே

கோழி வைத்த மூலையிலே
அது சொட்ட சொட்ட நிக்கையிலே
அட நனையாத இடம் எது தேடாதே

தேவராசி ஓடையிலே
அது தெப்பமாக நிக்கையிலே
நீ தொட்டு தொட்டு எனையும் துவைக்காதே

முத்து முத்து மழை முத்தாடுதே
அதில் ஒரு துளி ஒரு துளி வந்தாடுதே

என் காதில் காதில் மழை காவி பாடுதே
அது காதல் காதல் என்று சுதி சேருதே

சுங்குடி சுங்குடி சேலை சுந்தரி வந்தாளே
அவ சோக்குப்பொடி போட்டு போனாளே

சுங்குடி சுங்குடி சேலை சுந்தரி வந்தாளே
அவ சோக்குப்பொடி போட்டு போனாளே

அவ போனது போனதிலே
போனது போனது தாண்டவராயனின் ஏரிக்குள்ளே
அவ தண்ணிக்குள்ள மீனப் போனாளே

முடி மேல மூடிட்டு நான் பொதி வச்சேன்
ஒரு மழை துளி மனசுக்குள்ளே ஏன் புகுந்திருச்சே

அந்த மழை புகுந்த வழி பாத்து என் மாமன் வந்தான்
அதனாலே என் உள்ளம் தான் நனஞ்சிருசே

முடி மேல மூடிட்டு நான் பொதி வச்சேன்
ஒரு மழை துளி மனசுக்குள்ளே ஏன் புகுந்திருச்சே

அந்த மழை புகுந்த வழி பாத்து என் மாமன் வந்தான்
அதனாலே என் உள்ளம் தான் நனஞ்சிருசே

அட முத்து முத்து மழை முத்தாடுதே
அதில் ஒரு துளி ஒரு துளி வந்தாடுதே

என் காதில் காதில் மழை காவி பாடுதே
அது காதல் காதல் என்று சுதி சேருதே

சுங்குடி சுங்குடி சேலை சுந்தரி வந்தாளே
அவ சோக்குப்பொடி போட்டு போனாளே

சுங்குடி சுங்குடி சேலை சுந்தரி வந்தாளே
அவ சோக்குப்பொடி போட்டு போனாளே

அவ போனது போனதிலே

போனது போனது தாண்டவராயனின் ஏரிக்குள்ளே
அவ தண்ணிக்குள்ள மீனப் போனாளே

நான் சுள்ளி வெட்ட போகையிலே
அட முள்ளு ஒன்னு தச்சிருச்சு

அந்த முல்லை எடுக்கின்ற சாக்கில்
நீ தடவாதே

யெ கரிசா காட்டுல துள்ளி துள்ளி துள்ளி
வந்தேன் மச்சான்

நான் சுள்ளி வெட்ட போகையிலே
அட முள்ளு ஒன்னு தச்சிருச்சு

அந்த முல்லை எடுக்கின்ற சாக்கில்
நீ தடவாதே

ஆஹ்

நான் சுள்ளி வெட்ட போகையிலே
அட முள்ளு ஒன்னு தச்சிருச்சு

அந்த முல்லை எடுக்கின்ற சாக்கில்
நீ தடவாதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.