யாரது யாரது மின்னலாய் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Mr Romeo (1996) (Mr ரோமியோ)
Music
A. R. Rahman
Year
1996
Singers
Srinivas
Lyrics
Vaali
யாரது யாரது மின்னலாய் போவது
கன்னத்தில் கொஞ்சம் முத்தங்கள் வைத்தாள்

மோகத்தின் தீயை நெஞ்சுக்குள் வைத்தாள்
கன்னதில் கொஞ்சம் முத்தங்கள் வைத்தாள்

மோகத்தின் தீயை நெஞ்சுக்குள் வைத்தாள்
யாரது யாரது மின்னலாய் போவது

யாரது யாரது மின்னலாய் போவது

யாரது யாரது மின்னலாய் போவது
உன் பேரும் என்ன உன் ஊரும் என்ன

முத்தங்கள் தந்தாய் அர்த்தங்கள் ஏன்ன
உன் பேரும் என்ன உன் ஊரும் என்ன

உன் பேரும் என்ன உன் ஊரும் என்ன
முத்தங்கள் தந்தாய் அர்த்தங்கள் ஏன்ன

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.