ரோமியோ ஆட்டம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Mr Romeo (1996) (Mr ரோமியோ)
Music
A. R. Rahman
Year
1996
Singers
Hariharan, Udit Narayan
Lyrics
Vaali
ரோமியோ ஆட்டம் போட்டால்
சுத்தும் பூமி சுத்தாதே

அய்யகோ குண்டு சட்டியில்
குதிரை ஓட்ட கூடாதே

ஏழையை தூக்கி எறியாதே
எலும்புகள் இல்லாமல் வாங்கி
வந்த தேகம் இது
ரப்பர் போல சொன்ன படி
துள்ளுது பார்

ரோமியோஆட்டம் போட்டால்
சுத்தும் பூமி சுத்தாதே

அய்யகோ குண்டு சட்டியில்
குதிரை ஓட்ட கூடாதே
ஏழையை தூக்கி எறியாதே
ஏழையை தூக்கி எறியாதே

நிலவே நிலவே நிலவே நிலவே

அடடா ஜாதி குதிரை இது
என்னை தான் தேடி திரிகிறது

கழுத்தின் மேலே நிலாக்கள் கண்டேன்
கழுத்தின் கீழே புறாக்கள் கண்டேன்

ஒரு கண்ணில் பார்த்தாலே
ஒரு வாரம் எழ மாட்டேன்

இரு கண்ணில் பார்த்தாலோ
என்ன ஆகும் சொல்ல மாட்டேன்

இந்த ரோட்டு தாமரை என்ன விலையோ
இவள் கண்ணில் மிதப்பது என்ன கலையோ

சிரிக்கும் போது சிலிர்த்து கொண்டேன்
இவள் சிந்திய சிரிப்பினை மடியில் ஏந்தி கொண்டேன்

ரோமியோ ஆட்டம் போட்டால்
சுத்தும் பூமி சுத்தாதே

அய்யகோ குண்டு சட்டியில்
குதிரை ஓட்ட கூடாதே

ஏழையை தூக்கி எறியாதே
ஏழையை தூக்கி எறியாதே

எனக்கு ராஜ மச்சம் இருக்கு
இனிமேல் யோகம் உச்சம் இருக்கு

காற்றிலே ஏறி உலாவும் வருவேன்
கை காலை நீட்டி நிலாவை தொடுவேன்

யாரையும் தூசி போலே
துச்சம் என்று எண்ணாதே

திருகாணி இல்லை என்றால்
ரயிலே இல்லை மறவாதே

என்னை ரோட்டில் எரிந்தது
உனது விதி

நான் சாலை மனிதனின்
பிரதிநிதி

பிறக்கும் முன்னே
விழித்து கொண்டேன்

அன்னையின் கருவினில் புரண்டதும்
நடனம் தொடங்கி விட்டேன்

ரோமியோஆட்டம் போட்டால்
சுத்தும் பூமி சுத்தாதே

அய்யகோ குண்டு சட்டியில்
குதிரை ஓட்ட கூடாதே

ரோமியோ ஆட்டம் போட்டால்
சுத்தும் பூமி சுத்தாதே

அய்யகோ குண்டு சட்டியில்
குதிரை ஓட்ட கூடாதே

ஏழையை தூக்கி எறியாதே
எலும்புகள் இல்லாமல்
வாங்கி வந்த தேகம் இது

ரப்பர் போல சொன்ன படி
துள்ளுது பார்

ரோமியோ ஆட்டம் போட்டால்
சுத்தும் பூமி சுத்தாதே

அய்யகோ குண்டு சட்டியில்
குதிரை ஓட்ட கூடாதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.