தேனீரில் சிநேகிதம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Subramaniapuram (2008) (சுப்ரமணியபுரம்)
Music
James Vasanthan
Year
2008
Singers
Benny Dayal
Lyrics
Vaali
ஆண்: தேனீரில் சிநேகிதம்... தீராத பேச்சுகள்...
பின்சிட்டில் மின்மினி... எப்போதும் சுகம் சுகம் புவியினிலே....
காலேஜ்ஜில் ஏஞ்சல்கள்.. கண்ணாலே தூண்டில்கள்...
காலண்டர் பேபிகள்... கொண்டாடு இளமையின் விழிகளிலே...
வயசு வயசு பறக்குற வயசு
இது மனசு மனசு ரசிக்கிற மனசு என்றும்... என்றென்றும்....
வயசு வயசு பறக்குற வயசு
இது மனசு மனசு ரசிக்கிற மனசு என்றும்... என்றென்றும்....

(இசை...)
ஆண்: இது பற்றிப் பாயும் பாமாலை
செவிச் சேர்த்து செல்லும் காதலை
தீண்டும் நெஞ்சில் சாரலை
தீண்டாதோ மின்னலை தேடும் தென்றலை

ஆண்: பொய் பேசா தோழமை தோள் சாயும் காதலி
நீங்காத சவுந்தர்யம் சந்தோசம் தரும் தரும் நினைக்கையிலே
விரல் மீது முன்பனி நில்லாத மேகங்கள்
நீர் வீழ்ச்சி காலங்கள் என்னாலும் இனிமைகள் இயற்கையிலே

ஆண்: வயசு வயசு பறக்குற வயசு
இது மனசு மனசு ரசிக்கிற மனசு என்றும்... என்றென்றும்....
வயசு வயசு பறக்குற வயசு
இது மனசு மனசு ரசிக்கிற மனசு என்றும்... என்றென்றும்....
வயசு வயசு பறக்குற வயசு
இது மனசு மனசு ரசிக்கிற மனசு என்றும்... என்றென்றும்....
வயசு வயசு பறக்குற வயசு
இது மனசு மனசு ரசிக்கிற மனசு என்றும்... என்றென்றும்....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.