ஆறு படை வேல்முருகா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jan 29, 2023

Movie Name
Mappillai 2011 (2011) (மாப்பிளை)
Music
Mani Sharma
Year
2011
Singers
Mukesh, Vijay Yesudas
Lyrics
Viveka
கோடி மலைகளிலே கொடுக்கும் மலை எந்த மலை
கொங்குமணி நாட்டினிலே குளிர்ந்த மலை எந்த மலை
தேடிவந்தோர் இல்லமெல்லாம் செழிக்கும் மலை எந்த மலை
தேவாதி தேவரெல்லாம் தேடிவரும் மருத மலை
அஆ.. மருத மலை.. மருத மலை.. முருகா..ஆறு படை வேல்முருகா வா வா வா
அப்பனுக்கு வாத்தியாரே வா வா வா
சூட்டா பழம் தந்தவனே வா வா வா
சூரனையே வென்றவனே வா வா வா
கந்தனுக்கு அரோகரா குமரனுக்கு அரோகரா
முருகனுக்கு அரோகரா முதல்வனுக்கு அரோகராஆறு படை வேல்முருகா வா வா வா
அப்பனுக்கு வாத்தியாரே வா வா வாவேலனுக்கு அரோகரா வேல் வேல் வெற்றிவேல்
வெற்றிவேல் முருகனுக்கு.. அரோகரா..கொறவர் சாதியில பொன்னெடுத்து காட்டி
புதுமை செய்தாயே புரட்சி செய்தாயே நீதானே
உலகம் எல்லாம் பார்த்ததெலாம் இன்று
மோதலில் வந்தது உண் மயில்தான் வேலையா
வலப்புறம் வள்ளி இடப்புறம் தெய்வானை
கலக்குற கந்த நீ ரொம்ப கிளாடி
எதிரிங்க வந்தாலே இடைவெளி இல்லாம
பந்தாடும் வீரன் நீதானப்பாகந்தனுக்கு அரோகரா குமரனுக்கு அரோகரா
முருகனுக்கு அரோகரா முதல்வனுக்கு அரோகரா
ஆறு படை வேல்முருகா வா வா வா
அப்பனுக்கு வாத்தியாரே வா வா வாபழத்தை யானை முகன் வாங்கிகொண்டதலே
பதறி நின்றாயே எதுக்கு இந்த முன்கோவம்
தமிழர் சாமியென பேர் எடுத்த வேலா
வணங்கி நின்னாலே கொடுத்தாய் உற்சாகம்
கணபதி தும்பிக்கை உன்னிடத்தில் நம்பிக்கை
எதுக்குமே அஞ்சாத சுட்டி பயணி
சிவனுக்கு புள்ளதான் மனம் ரொம்ப வெள்ளைதான்
உன்னோட பாதம் தேடிவந்தேன்..கந்தனுக்கு அரோகரா குமரனுக்கு அரோகரா
முருகனுக்கு அரோகரா முதல்வனுக்கு அரோகரா
ஆறு படை வேல்முருகா வா வா வா
அப்பனுக்கு வாத்தியாரே வா வா வா
சுட்ட பழம் தந்தவனே வா வா வா
சூரனையே வென்றவனே வா வா வாகந்தனுக்கு அரோகரா குமரனுக்கு அரோகரா
முருகனுக்கு அரோகரா முதல்வனுக்கு அரோகரா
கந்தனுக்கு அரோகரா குமரனுக்கு அரோகரா
முருகனுக்கு அரோகரா முதல்வனுக்கு அரோகரா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.