பனி நீர் பூ தெளிக்கும் பாடல் வரிகள்

Movie Name
My Dear Lisa (1987) (மை டியர் லீசா)
Music
Raghu Kumar
Year
1987
Singers
K. J. Yesudas
Lyrics
Gangai Amaran
பனி நீர் பூ தெளிக்கும்
அடி வானம் விளக்கேற்றும் அதிகாலையிலே 
மலர்கள் மலர நதிகள் பாட 
வேளையில் வந்த என் காதல் தேவி

பனி நீர் பூ தெளிக்கும்
அடி வானம் விளக்கேற்றும் அதிகாலையிலே 
மலர்கள் மலர நதிகள் பாட 
வேளையில் வந்த என் காதல் தேவி 
பனி நீர் பூ தெளிக்கும்
அடி வானம் விளக்கேற்றும் அதிகாலையிலே

கோலம் நெஞ்சில் எழுதும் 
உன்னைக் கூடி குலவும் ஆனந்தம்
கோலம் நெஞ்சில் எழுதும் 
உன்னைக் கூடி குலவும் ஆனந்தம்

மன்மத மந்திரம் சொல்லும் உன்னை 
மார்போடு கூடிட ஆனந்தம்
பனி நீர் பூ தெளிக்கும்
அடி வானம் விளக்கேற்றும் அதிகாலையிலே

நாணம் கொண்டு சிரிக்கும் உன்னை 
நாடிடும் எந்தன் இள நெஞ்சம் 
நாணம் கொண்டு சிரிக்கும் உன்னை 
நாடிடும் எந்தன் இள நெஞ்சம்

செவ்விதழ் சிந்திய தேனில் என் மனம் 
தேடாமல் தேடும் பூ மஞ்சம்
பனி நீர் பூ தெளிக்கும்
அடி வானம் விளக்கேற்றும் அதிகாலையிலே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.