சண்டாமாருதம் சண்டாமாருதம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Sandamarutham (2014) (சண்டமாருதம்)
Music
James Vasanthan
Year
2014
Singers
James Vasanthan, Jithin Raj
Lyrics
Na. Muthukumar
சண்டாமாருதம் சண்டாமாருதம் இவனே இவனே
உண்ட நெஞ்சினை கண்ட மாக்கிடும் சிவனே சிவனே சிவனே

சண்டாமாருதம் சண்டாமாருதம் இவனே இவனே இவனே
அண்டம் யாவையும் துண்டாம் ஆக்கிடும் ஏமனே

தடையாய் மலைகள் இவன் முன்பு வந்து நின்றால்
உழியாய் உடைத்து இவன் பாதை சூட்டி வருவான்

புயலாய் கரையில் இவன் வண்ணம் கொண்டு நின்றால்
துளியாய் சுருகி கடல் ஒட்டும் ஒட்டி வழி விடும்

சண்டாமாருதம் சண்டாமாருதம் இவனே இவனே
உண்டா நெஞ்சினை கண்ட மாக்கிடும் சிவனே சிவனே சிவனே

சண்டாமாருதம் சண்டாமாருதம் இவனே இவனே இவனே
அண்டம் யாவையும் துண்டாம் ஆக்கிடும் ஏமனே

தவறி முதல் எடுப்பான் சாம பேதத்தை
உரிமை கொண்டு தவிர்ப்பான் வாக்கு வாதத்தை

அடுத்து எடுத்து கொடுப்பான் தான தந்ததை
அடித்து நொறுக்கி வெல்வான் ஏழு கண்டத்தை

தவறு கண்டால் பொங்கும் ஆழிப் பேரலை இவன்
எதிரிக்கெலாம் கானல் நீரலை

தவறு கண்டால் பொங்கும் ஆழிப் பேரலை இவன்
எதிரிக்கெலாம் கானல் நீரலை

வாழ்வோடு போராடு மாலைகள் நீ சூடு
வாழ்வோடு போராடு மாலைகள் நீ சூடு

சண்டாமாருதம் சண்டாமாருதம் இவனே இவனே
உண்டா நெஞ்சினை கண்ட மாக்கிடும் சிவனே சிவனே சிவனே

சண்டாமாருதம் சண்டாமாருதம் இவனே இவனே இவனே
அண்டம் யாவையும் துண்டாம் ஆக்கிடும் ஏமனே

தடையாய் மலைகள் இவன் முன்பு வந்து நின்றால்
உழியாய் உடைத்து இவன் பாதை சூட்டி வருவான்

புயலாய் கரையில் இவன் வண்ணம் கொண்டு நின்றால்
துளியாய் சுருகி கடல் ஒட்டும் ஒட்டி வழி விடும்

சண்டாமாருதம் சண்டாமாருதம் இவனே இவனே
உண்டா நெஞ்சினை கண்ட மாக்கிடும் சிவனே சிவனே சிவனே

சண்டாமாருதம் சண்டாமாருதம் இவனே இவனே இவனே
அண்டம் யாவையும் துண்டாம் ஆக்கிடும் ஏமனே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.