ராசி தான் கை பாடல் வரிகள்

Movie Name
En Asai Machan (1994) (என் ஆசை மச்சான்)
Music
Deva
Year
1994
Singers
K. S. Chithra, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Na. Muthukumar
பெண் : ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்
ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்
ஆத்தாடி உன் அருமையும் பெருமையும்
அறிஞ்சவ இவ தான் தெரியாதா
பூச்சூடி உன் நெனப்புல மிதப்புல
இருப்பவ இவ தான் புரியாதா
எந்நாளும் ஏ ஆசை மச்சானே
உன் கூட தான் நான் இருப்பேன்
உன் துணையாக நல்ல இணையாக
என்றும் வாழப் பிறந்தேனே

ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்

ஆண் : ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்

***

பெண் : ஊர்சனம் வாழ்த்தும் ராசகுமாரன்
உனக்கு ஒரு குறையேது
மாமனில்லாது பூமியின் மீது
எனக்கு ஒரு துணை ஏது

ஆண் : கண்டாங்கி புடவை கொண்டாடும் நிலாவ
கையோடு அணைச்சேனே
என் பேரை மறந்து உம் பேரைத்தானே
எப்போதும் நினைச்சேனே

பெண் : பனி பூப்போல் சிரிக்குது பால் போல் இருக்குது
பாவை மனந்தானே

ஆண் : ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்

பெண் : ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்

***

ஆண் : வீசுற காத்தும் வயல் வெளி நாத்தும்
படிக்குது எசப் பாட்டு
ஆண்கிளி மனசும் பூங்கிளி மனசும்
துடிக்குது அதைக் கேட்டு

பெண் : ஒண்ணாக கலந்து சந்தோஷ உறவு
எந்நாளும் விலகாது...
கண்ணாடி போலே கல்லால அடிச்சா
தண்ணீரும் உடையாது

ஆண் : பட்டு பாய போடுது பன்னீர் தூவுது
பூக்கள் நமக்காக

பெண் : ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்..ஆ..ஆ..

ஆண் : ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்

பெண் : ஆத்தாடி ..

ஆண் : உன் அருமையும் பெருமையும்
அறிஞ்சவன் இவன் தான் தெரியாதா

பெண் : பூச்சூடி ..

ஆண் : உன் நெனப்புல மிதப்புல
இருப்பவன் இவன் தான் புரியாதா

பெண் : எந்நாளும் ஏ ஆசை மச்சானே

ஆண் : ம்ம்ம்ம்ம்ம்

பெண் : உன் கூடத் தான் நான் இருப்பேன்
ஓ.. துணையாக நல்ல இணையாக
என்றும் வாழப் பிறந்தேனே

இருவர் : ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்
ராசி தான் கை ராசி தான் உன் முகமே ராசி தான்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.