விளையாடா படகோட்டி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 24, 2023

Movie Name
Dhoni (2012) (தோணி)
Music
Ilaiyaraaja
Year
2012
Singers
Hariharan, Shreya Ghoshal
Lyrics
Na. Muthukumar
விளையாட்டா படகோட்டி
விளையாடும் பருவம் போய்
நெசமான ஓடம் போல் நாமானோம்.

விளையாட்டா படகோட்டி
விளையாடும் பருவம் போய்
நெசமான ஓடம் போல் நாமானோம்.

கரை காணா கடல் மேலே நீயும் நானும்
தடுமாறும் ஓடம் போல் தாவிப்பார்த்தோம்
என்னானாலும் ஏற்பதுதான் வாழ்க்கையம்மா

விளையாட்டா படகோட்டி
விளையாடும் பருவம் போய்
நெசமான ஓடம் போல் நாமானோம்.

தத்தி தத்தி நீரில் ஆடி சுத்தி
சுத்தி சுழலும் போதும்
அக்கரைக்கு போகத்தானே அல்லாடும்
எத்தனையோ புயலும் கண்டு
கொட்டும் மழையில் பொறுமையும் கொண்டு
தொலை தூரம் சேரத்தானே தள்ளாடும்
தன்னோட வழி எல்லாம் தன்னைத்தவிர துணையுண்டா
திசையெல்லாம் வழியாகும் ஒருவழிதான் உனக்காகும்
எப்போது கரையைச்சேரும் ஓடம் ஓடம்?

விளையாட்டா படகோட்டி
விளையாடும் பருவம் போய்
நெசமான ஓடம் போல் நாமானோம்.

கட்டுமரம் என்றால் என்ன
வெட்டுப்பட்ட மரங்கள்தானே
கஷ்டப்படும் நீயும் நானும் அது போலே
பட்டபாடு அலைகள் போலே
விட்டு விட்டு மோதிப்பார்க்கும்
எட்டி நிற்கத் திரும்பத்திரும்ப விளையாடும்
கடலிருந்தும் கட்டுமரம் ஆழத்தை அறியாது
கடல்சேரும் நதியெல்லாம் திரும்பித்தான் போகாது
முடிவில்லா முடிவுக்கேது முடிவு முடிவு?

விளையாட்டா படகோட்டி
விளையாடும் பருவம் போய்
நெசமான ஓடம் போல் நாமானோம்.
கரை காணா கடல் மேலே நீயும் நானும்
தடுமாறும் ஓடம் போல் தாவிப்பார்த்தோம்
என்னானாலும் ஏற்பதுதான் வாழ்க்கையம்மா
விளையாட்டா படகோட்டி
விளையாடும் பருவம் போய்
நெசமான ஓடம் போல் நாமானோம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.