டமாலு டமாலு டுமீலு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 02, 2023

Movie Name
Bogan (2017) (போகன்)
Music
D. Imman
Year
2017
Singers
Anirudh Ravichander
Lyrics
Rokesh
மதம்  கொண்ட  யானை 
என்ன  செய்யும்  தெரியுமா 
சினம்  கொண்ட  சிங்கத்திடம் 
தோற்று  ஓடும் 

டமாலு  டமாலு  டுமீலு  டுமீலு 
டுமீலு  டுமீலு  டமாலு  டமாலு 
டமாலு  டமாலு  டுமீலு  டுமீலு 
டுமீலு  டுமீலு  டமாலு  டமாலு 

 ராங்கு   பண்ண  ராடு  தானே 
எல்லை  கோட்டுக்குள்ள 
சோக்கு சீனு டாப்பு  தானே 
நானும்  ஊருக்குள்ள 

தப்பு  பண்ண  வாய  ஒடச்சி 
தட்டுவேன்  டா பல்ல
என்  மனசுக்குள்ள  வில்லனுக்கு   
ஈவு  இரக்கம்  இல்ல 

டமாலு  டமாலு  டுமீலு  டுமீலு 
டுமீலு  டுமீலு  டமாலு  டமாலு 

டமாலு  டமாலு  டுமீலு  டுமீலு 
டுமீலு  டுமீலு  டமாலு  டமாலு 

அடசல் குடசல் எடசல் குத்த 
யாரந்தாலும் மவனே 
அல்டிமேடு   ஆளு  தாண்ட 
சீண்டி  பாரு  இவன

காண்ட கீண்டா ஆகி  ஊட்ட 
தேவ  இல்லாம  சிவன
என்  ரூபத்துல  பாத்துடுவா 
நேருல  நீ  எமன

டமாலு  டமாலு  டுமீலு  டுமீலு 
டுமீலு  டுமீலு  டமாலு  டமாலு 

டமாலு  டமாலு  டுமீலு  டுமீலு 
டுமீலு  டுமீலு  டமாலு  டமாலு 


ஜெயிக்கணும் னு  பொறந்தவன் 
நான்  தானே 
எனக்கிங்கு  கவலை  இல்ல 
எத்தணிக்கும்  எதிரிங்க  எல்லாரும் 
போவாங்க  மண்ணுக்குள்ளே 

சேப்ட்டி   இல்லாத  தங்கைகளை 
எப்போவும்   நான்தான்டா  அண்ணன்
மூஞ்சிய  முழுசா  மாத்திடுவேன் 
ஏடாகூடமா  எதனா பண்ண 

எதுக்கும்  துணிஞ்சு  ஆளு 
கேளு  கேளு  கேளு  கேளு 
ஊத்திடுவேன்  நானும்  பாலு 

டமாலு  டமாலு  டுமீலு  டுமீலு 
டுமீலு  டுமீலு  டமாலு  டமாலு 

டமாலு  டமாலு  டுமீலு  டுமீலு 
டுமீலு  டுமீலு  டமாலு  டமாலு நெஞ்சுக்குள்ள  நெஞ்சுக்குள்ள  வெச்சிருக்கேன்  தில்ல
யாரும்  இல்ல  யாரும்  இல்ல 
என்ன  இங்க  வெல்ல 
ஆணவத்த  காலி பண்ணும் 
அய்யனார்  புள்ள 
எங்க  எரியால  என்ன  உட்டா
எல்லை  சாமி  இல்ல 

டமாலு  டமாலு  டுமீலு  டுமீலு 
டுமீலு  டுமீலு  டமாலு  டமாலு 

 மீச பில்லகா
ஷார்ப்  பையன்  சல்லாக
இப்ராடு பண்ணாக தூக்கிடுவேன்  அல்லகா 

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.