அதிரடிக்காரன் மச்சான் பாடல் வரிகள்

Last Updated: May 30, 2023

Movie Name
Sivaji (2007) (சிவாஜி)
Music
A. R. Rahman
Year
2007
Singers
A. R. Rahman
Lyrics
Vaali
குழு: அதிரடிக்காரன் - மச்சான்! மச்சான்! மச்சாண்டி!
அவனுக்கெல்லாமே - உச்சம்! உச்சம்! உச்சண்டி!
அதிரடிக்காரன் - மச்சான்! மச்சான்! மச்சாண்டி!
அவனுக்கெல்லாமே - உச்சம்! உச்சம்! உச்சண்டி!

(இசை....)

ஆண்: ரதீ தீ தீ தீ
ஜக- ஜோதீ ! ஜோதீ ! ஜோதீ !
த ள ப தீ.. வெடி - ஜாதீ ஜாதீ ! ஜாதீ !
அடி பில்லா ரங்கா பாஷாதான் -இவன்
பிஸ்டல் பேசும் பேஷாதான் !

குழு: ரதீ ! தீ ! சுட்டா.......
டக்கால் டக்கால்
டம்மால் டும்மீல்
பாஞ்சா சாஞ்சா... காஞ்சா மேஞ்சா...
தோஞ்சா மாஞ்சா..!
ஜா! ஜா! ஜா! ஜா! (ரதீ தீ....)

(இசை....)

ஆண்: தில் திக் தில் தென்றல் நெஞ்சில்
தித்திக்கிற அன்றில் குஞ்சில்
ஜில் ஜில் ஜில் ஜிஞ்சர் பெண்ணில்
ஜில் லென்றொரு ஜின் தான் கண்ணில்!

குழு: தாதா! தொட்டுக்கொஞ்சத்
தோதா - சிட்டுக் சிக்குதே! சொக்குதே!
ஒரு ஷாக்கு ஏறும் படு ஷோக்கா
தோட்டா - ஒண்ணு ரெண்டு
போட்டா - பொண்ணு துள்ளுதே! தள்ளுதே!
வெடி வேட்டுப் போட விழும் ஃப்ளாட்டா!
ஆண்: Gun! Gun! என் - Sten Gun!
ரோஜர் மூர் போலே- டிஷ்யூம்!!
முன்னால் பெண்ணுண்டு! எந்தன்
பின்னால் கண்ணுண்டு! பார்!!

பெண்: Fun! Fun! -உன் Love Fun!
Eddy Murphy போல்- Naughty!!

ஆண்: நீ எந்தன் - மான் தான்........
நான் தான்...... Don தான்! (அதிரடிக்காரன்...)

(இசை....)

ஆண்: Man! Man! Man-சூப்பர்மேன் தான்
மிட் நைட்டுல - ஸ்பைடர் மேன் தான்!

பெண்: N.R.I உந்தன் eye தான்
ஜேம்ஸ்பாண்ட் போல செய்யும் spy தான்!
க்யூபா - போல ஒரு தீவா
பொண்ணு நிக்குதே! முக்குதே!!

ஆண்: எந்தன் டென்ஷன் ஏறும் ரொம்ப ஃபாஸ்டா!
கேஸ்ட்ரோ - போல இந்த மாஸ்ட்ரோ
சொந்தம் கொள்ளவா? கிள்ளவா?
இந்த ஃபஸ்ட்டு நைட்டு என்ன வேஸ்ட்டா?
Bun! Bun! நீ ஸ்வீட் Bun!
பட்டர் ஜாம் போலே - நான் தான்!
உந்தன் மேலே தான் -நான்
ஒட்டிக் கொள்ளத் தான் வா!!

பெண்: ஒன் டூ த்ரி போர் பைவ்
முத்தம் தந்தாலே தேன் தான்

ஆண்: என் அன்பே My fair lady - நீ தான்!! (அதிரடிக்காரன்...)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.