மயிலக்காள மருதக்காள பாடல் வரிகள்

Movie Name
Indira (1995) (இந்திரா)
Music
A. R. Rahman
Year
1995
Singers
Swarnalatha
Lyrics
Vairamuthu
மயிலக்காள மருதக்காள மணிக்கயித்துல சோடி சேரு
வெளுத்தகாள செவத்தகாள எடம் வலமா சோடி சேரு

மாரி மாரி பொழிய வேணும்…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்
பூமித்தாயி குளிரவேணும்…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்
வானம் பாத்த கரிசக்காடு…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்
மனசு போல எளக வேணும்…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்

முன்னேருதான் பூட்டி…ஏலேலங்கடி ஏலோ
போறவழி நீ காட்டு…ஏலேலங்கடி ஏலோ
பின்னேருதான் பூட்டி…ஏலேலங்கடி ஏலோ
சொல்லிக்கொடு ஒரு பாட்டு…ஏலேலங்கடி ஏலோ

பொன்னேரு பூட்டி…ம்ம்ம்
வெத போட வேணும்…போட வேணும்
முத்தாக வௌளஞ்சு…ம்ம்ம்
பசியாற வேணும்…ஆர வேணும்
ஏலாலங்கடி ஏலாலம்…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்
ஏலாலங்கடி ஏலாலம்…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்

தந்தானனா தானா…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்
தானதன்னா தானா…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்
தன்னனன்னா தானானா…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்
தன்னனன்னா தானானா…ஏலாலங்கடி ஏலாலம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.