போகும் வழி எல்லாம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Ratchagan (1997) (ரட்சகன்)
Music
A. R. Rahman
Year
1997
Singers
K. S. Chithra
Lyrics
Vairamuthu
போகும் வழியெல்லாம் காத்தேன்
என் நெஞ்சத்தில் கால் வைத்து நடந்தாய்
கண் இரண்டும் இமைக்காமல் பார்த்தேன்
என் கண்ணோடு கண்ணீரை விதைத்தாய்

போகும் வழியெல்லாம்காத்தேன்
என் நெஞ்சத்தில் கால் வைத்து நடந்தாய்
கண் இரண்டும் இமைக்காமல் பார்த்தேன்
என் கண்ணோடு கண்ணீரை விதைத்தாய்

கை ஏந்தி காதல் வரம் கேட்டேன்
என் கைகளுக்கு பரிசு இது தானோ
கடிதத்தில் வைக்கின்றேன் என் இதயம்
இது காதல் உலகத்தில் புது உதயம்
புது உதயம்
புது உதயம்
புது உதயம்

போகும் வழியெல்லாம் காத்தேன்
என் நெஞ்சத்தில் கால் வைத்து நடந்தாய்
கண் இரண்டும் இமைக்காமல் பார்த்தேன்
என் கண்ணோடு கண்ணீரை விதைத்தாய்

கை ஏந்தி காதல் வரம் கேட்டேன்
என் கைகளுக்கு பரிசு இதுதானோ

உன்னை விட்டுவிட முடியாமல்
இந்த உலகை விடுகின்றேன்

உன்னை விட்டுவிட முடியாமல்
இந்த உலகை விடுகின்றேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.