பருவம் எனது பாடல் பார்வை பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Aayirathil Oruvan (1965) (ஆயிரத்தில் ஒருவன்)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1965
Singers
P. Susheela
Lyrics
Vaali
பருவம் எனது
பாடல் பார்வை எனது
ஆடல் கருணை எனது
கோயில் கலைகள்
எனது காதல்


பருவம் எனது
பாடல் பார்வை எனது
ஆடல் கருணை எனது
கோயில் கலைகள்
எனது காதல்

கருணை உனது
கோயில் கலைகள்
உனது காதல்


இதயம் எனது
ஊராகும் இளமை
எனது தேராகும் இதயம் எனது
ஊராகும் இளமை
எனது தேராகும்

மான்கள்
எனது உறவாகும்

மான்கள்
உனது உறவாகும்
மானம் உனது
உயிராகும்

தென்றல்
என்னை தொடலாம்
குளிர் திங்கள் என்னை
தொடலாம்

மலர்கள்
முத்தம் தரலாம்
அதில் மயக்கம்
கூட வரலாம்

பருவம் எனது
பாடல் பார்வை எனது
ஆடல் கருணை எனது
கோயில் கலைகள்
எனது காதல்

கருணை உனது
கோயில் கலைகள்
உனது காதல்


சின்னஞ்சிறிய
கிளி பேசும் கன்னங்கரிய
குயில் கூவும் (2)

பறவை
இனங்கள் துதி
பாடும் பாவை
எனக்கு துணையாகும்

பறவை
இனங்கள் துதி
பாடும் பாவை
உனக்கு துணையாகும்

பழகும் விதம்
புரியும் அன்பின் பாதை
அங்கு தெரியும் வாழ்க்கை
அங்கு மலரும்

பருவம் எனது
பாடல் பார்வை எனது
ஆடல் கருணை எனது
கோயில் கலைகள்
எனது காதல்

கருணை உனது
கோயில் கலைகள்
உனது காதல்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.