ஈச்சம்பழம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Pavithra (1994) (பவித்ரா)
Music
A. R. Rahman
Year
1994
Singers
K. S. Chithra, Shahul Hameed
Lyrics
Vairamuthu
மதுர மதுர தான்
கோயம்புதூர் கோயம்புதூர் தான்

இது என்னது மதுரக் காரரு
இம்புட்டு சவுண்டு
முடிச்ச ஒன்ன இதுக்கா இம்புட்டு எகிறு

ஈச்சம்பழம் நாவப் பலம் என்ற
மாமா ஊன்ற கருப்பு

எங்க ஊரு காக்காயின அட
உங்கள காட்டிலும் செவப்பு

வாடிப் பட்டி ஆடு வெட்டி
தெனம் வேக வச்ச கரிச் சட்டி நீ

அட கண்ணக் கருப்பானாலும்
என்ற ஊட்டு கண்ணுக் குட்டி

கோயம்புதூர் மாலுக் குட்டி
என்ன பேசாத மட்டம் தட்டி

மல்கோவா மாம்பளமே உண்ணத்
திங்கப் போறேன் வெட்டி

மீசை இல்லா மதுர வீரன்
இப்பன் நான்தான் தெரிஞ்சுக்கடி

செல்லக் குட்டி மெல்லக் கட்டி
நாங் கத்திய தான் எடுத்தா
நிக்க மாட்டேன் ஓரம் காட்டி

கோயம்புதூர் மாலுக் குட்டி
என்ன பேசாதா மட்டம் தட்டி

ஈச்சம்பழம் நாவப் பழம் என்ற
மாமா ஊன்ற கருப்பு

கொண்ட முடியும் கருப்பு
ஒன் கண்ணு மையும் கருப்பு

ஹே இடுப்பு மச்சம் கருப்பு
அடி என்மேல மட்டும் ஏண்வெறுப்பு

கொண்ட முடியும் கருப்பு
ஒன் கண்ணு மையும் கருப்பு

ஹே இடுப்பு மாசம் கருப்பு
அடி என்மேல மட்டும் ஏண்வெறுப்பு

ஹே மண்னோடத்தான் மறஞ்சிருக்கும்
கரிதான் வைரக் கல்லா ஆகும்

அட ரெம்ப நீ வழியிற
போதையில அலையுற
சிக்காது வலையில
மருத மல பச்சக் கிளி

ஈச்சம்பழம் நாவப் பலம் என்ற
மாமா ஊன்ற கருப்பு

எங்க ஊரு காக்காயின அட
உங்கள காட்டிலும் செவப்பு

வாடிப் பட்டி ஆடு வெட்டி
தெனம் வேக வச கரிச் சட்டி நீ

அட கண்ணக் கருப்பானாலும்
என்ற ஊட்டு கண்ணுக் குட்டி

கோயம்புதூர் மாலுக் குட்டி
என்ன பேசாத மட்டம் தட்டி

மல்கோவா மாம்பளமே உன்னத்
திங்கப் போறேன் வெட்டி

மாமா நேரம் தான் இரும்பு
ஊன்ற மனசோ சக்கரக் கரும்பு

ஹே நீங்கோ ஊட்டி விட்டா
இனிக்கும் வேப்பம் கொழுந்து

நாம அன்போடு தான் சேர்ந்திருந்தா
வம்பேது தூம்பேது மாமா

அடி சிறுவாணி தண்ணிக்குள்ள
நீந்தி வந்த சின்னப்புள்ள

உன்னத் தொட்ட கையினால
நான் தொட மாட்டேன் பிராந்திப் புட்டி

கோயம்புதூர் மாலுக் குட்டி
என்ன பேசாதா மட்டம் தட்டி

மல்கோவா மாம்பளமே உன்னத்
திங்கப் போறேன் வெட்டி

வாடிப் பட்டி ஆடு வெட்டி
தெனம் வேக வச கரிச் சட்டி நீ

கள்ளி பட்டி கருப்பட்டி
அட கண்ணக் கருப்பானாலும்
என்ற ஊட்டு கண்ணுக் குட்டி நீ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.