போய் வா மகளே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Karnan (1964) (கர்ணன்)
Music
Viswanathan Ramamoorthy
Year
1964
Singers
Soolamangalam Rajalakshmi
Lyrics
Kannadasan
போய் வா மகளே போய் வா
கண்ணில் புன்னகை சுமந்து 
போய் வா போய் வா போய் வா


தாய் வீடென்பதும் தன் வீடே
தந்தையின் நாடும் நம் நாடே
சேயும் சேயும் வரக் கண்டால்
திறவாக் கதவும் திறவாதோ

போய் வா மகளே போய் வா
கண்ணில் புன்னகை சுமந்து 
போய் வா போய் வா போய் வா

ஒரு நாள் கோபம் ஒரு நாளே
அதில் உத்தமர் கோபம் வளராதே
மண நாள் மன்னன் உனைக் கண்டு
மதி மயங்குகிறானே தளராதே

போய் வா மகளே போய் வா
கண்ணில் புன்னகை சுமந்து 
போய் வா போய் வா போய் வா


காதலன் சேனை நின்றிருக்கும் தந்தை 
கண்களும் உன்னை கண்டிருக்கும்
பாவலர் தோழியர் இசைக் கேட்கும்
அன்பு பார்வையெல்லாம் உன்னை வரவேற்கும்

போய் வா மகளே போய் வா
கண்ணில் புன்னகை சுமந்து 
போய் வா போய் வா போய் வா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.