என் வாழ்வினில் அன்பாய் கீதம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kalyani (1952) (கல்யாணி)
Music
G. Ramanathan
Year
1952
Singers
K. Rani
Lyrics
Kannadasan

என் வாழ்வினில் அன்பாய் கீதம்
இசைத்திட வந்தாய் செல்வமே
என் துன்பமெனும் இருள் நீங்கிடவே
ஒளி தந்தாய் இன்பமே
மணம் தர வந்தாய் செல்வமே....(என்)

சீரான வாழ்வில் ஆசைத் தேனூற
வந்தாய் கண்ணே
சிங்கார வாயில் வீணை சேர்த்துப்
பிறந்தாய் பொன்னே

இரு கண்கள் அசைவாலே
கை கால்களின் நெளிவாலே
நான் மகிழ்வுற நீ பிறந்தாய்
என் வாழ்வினில் அன்பாய் கீதம்...

இள மாந்தளிரே உன் வரவாலே
புது வாழ்வே அடைந்தேனே
எழில் வசந்த காலமென் மலரென நீ வந்தாயே
மணம் தர நீ வந்தாய்.....ஓ...ஓ...

இரு கண்கள் அசைவாலே
கை கால்களின் நெளிவாலே
நான் மகிழ்வுற நீ பிறந்தாய்
என் வாழ்வினில் அன்பாய் கீதம்...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.